hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Bearing bush MV.025.260
Bearing bush MV.025.260
Bearing bush MV.025.260
Bearing bush MV.025.260
Bearing bush MV.025.260
Bearing bush MV.025.260

Bearing bush MV.025.260

- Tên SP: Bearing bush Cpl

- HDM-Nr: MV.025.260

Mã cũ: 41.010.418F

 - Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.010.300 -001/09 - 1.1.0

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Bearing bush Cpl

MV.025.260

- Tên SP: Bearing bush Cpl

- HDM-Nr: MV.025.260

Mã cũ: 41.010.418F

 - Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.010.300 -001/09 - 1.1.0

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Bearing bush MV.025.260 

MV.025.260 

C5.115.1421/   axial fan

C5.115.2421/   axial fan CD102

F2.115.2441/01 axial fan

F2.115.2461/01 axial fan

FZ.115.2531

L4.115.2511 axial fan

M2.115.2411/01 axial fan

00.580.1017/02

00.580.3192

00.580.3387/03

00.580.4101/02

00.580.4275/01

00.580.4300/02

00.580.4546/02

61.184.1111/

61.184.1141/01

87.334.001/01

87.334.002/

87.334.010/

 C4.334.003/02

C5.184.1051

G4.334.004

L2.335.050/05

M4.334.009/01

M4.335.007/04

00.580.3192         Pneumatic cylinder

00.580.3387/03    Roller Piston

00.580.4101/02    Cylinder

00.580.4275/01    Pneumatic cylinder D32 H40 dw, Φ6mm

00.580.4300/02    Cylinder D40 H25

00.580.4546/02    Pneumatic Cylinder D32 H25 ew

61.184.1111/        Cylinder/valve unit ew

61.184.1141/01    Short-stroke cylinder S 9350    

87.334.001/01      Pneumatic cylinder D25 H25

87.334.002/          Cylinder D25/H20, Norgern 4012541

87.334.010/          Water &ink cylinder

C4.334.003/02     Pneumatic cylinder

C5.184.1051        Pneumatic cylinder

G4.334.004          Roller cylinder

L2.335.050/05     CYLINDER /VALVE UNIT D25 H30 EW

M4.334.009/01    Pneumatic cylinder

M4.335.007/04    Cylinder Valve Unit DPM-63-18/18-PP

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng