hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Bearing bush C4.313.401
Bearing bush C4.313.401

Bearing bush C4.313.401

- Tên SP: Gối bi

- HDM-Nr: C4.313.401

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  CD102

- Vị trí sử dụng:   TKS C4.313.400 -002/05 = 9.0

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Liên hệ

Bearing bush C4.313.401

- Tên SP: Gối bi

- HDM-Nr: C4.313.401

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  CD102

- Vị trí sử dụng:   TKS C4.313.400 -002/05 = 9.0

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Bearing bush C4.313.401

Lever C4.313.206

Seal kits C2.184.1051

Gear FH.1269201

Adjusting Spindle G2.007.504

Profiled rubber lace C4.021.026F

Lever 71.030.246

Cam 71.030.246

Shear Connector 00.580.2462

NES Sensor 00.783.0624

Gripper cam M2.011.904

Gear M2.011.870

Gripper cam M2.011.904 

Filter Regulator 00.580.4443

Aventics 0821300350

Valve C2.184.1071

Ball valve 00.580.5871

Solenoid valve F4.335.135

Regulating valve C5.028.307

Valve housing C5.028.302F

Valve housing OS C5.028.302F

C5.028.301F Rotary valve

C5.016.501 Valve housing OS

C5.016.502 valve

S9.184.1051  valve

61.335.004 valve

C5.016.560F Regulating valve

F2.028.523 Rotary valve

F2.028.507 Regulating valve

F2.028.506 Regulating valve

F4.335.087 Cylinder valve unit

00.580.7189 Ball valve 

SA.020.302 Rotary valve

F2.018.220 Valve

M4.335.001 Solenoid valve

00.580.4476 Ball valve

00.580.4566 Ball valve

F2.016.515 valve

F4.335.031 Valve

C5.016.502 Valve

C5.016.560 Valve housing

F2.016.511 Regulating valve

F2.016.515 By-pass valve

00.580.5871 Ball valve

C2.184.1071 Directional control valve

M2.184.1121 valve

M2.184.1111 valve

F4.335.031 Valve

F4.335.087 Cylinder valve unit

C2.184.1071 Directional control valve

61.335.004 3/2-way valve

00.580.5871 Ball valve

C2.184.1071 Directional control valve

C5.196.0450 Valve cpl

C5.196.0283 3/2-way valve

C5.196.0285 5/2-way valve

C5.196.0287 Double-pressure valve

00.580.1457 Ball valve

F7.335.002 Cylinder/valve unit

F7.335.001 Cylinder/valve unit

00.580.6207 Regulating valve 

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1211 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C8.806.011 Valve unit cpl

C8.806.021 Valve unit cpl

C8.806.031 Valve unit cpl

00.250.0667 Pressure relief valve 

00.250.0668 4/2-way valve 

C2.335.001 2/2-way valve

C2.335.081 Valve unit cpl

C2.335.082 Valve unit cpl

C2.335.083 Valve unit cpl

C2.335.091 Valve unit cpl

C2.335.092 Valve unit cpl

C2.335.093 Valve unit cpl

C2.335.094 Valve unit cpl

C2.335.095 Valve unit cpl

C2.335.096 Valve unit cpl

C2.335.097 Valve unit cpl

C2.335.030 Valve unit cpl

61.184.1221 Solenoid valve

C6.034.501F Pressure regulator

A4.335.001 Solenoid valve

G4.335.001 Pressure regulator

91.145.1271 Sensor 

C2.806.302 Valve unit cpl

C2.806.402 Valve unit cpl

L4.018.301F Valve cpl

L4.018.701F Valve cpl

F2.018.639F Valve cpl

L4.018.201F Valve cpl

C2.335.001 2/2-way valve

61.184.1191 Solenoid valve

C4.014.760F Valve

C9.018.913 Valve

08.230.010 Ball valve RB-175-1/2

91.335.041 Valve unit cpl

91.335.048 Valve unit cpl

91.335.049 Valve unit cpl

00.580.3314 5/2-way valve

C6.302.502 4/2-way valve

C6.302.502 4/2-way valve

M4.336.001 Manometer

00.580.6989 Filter cartridge

00.580.4444 Distributor

00.580.5334 Union joint

00.580.6631 Reducing nipple

M4.336.006 Union joint

00.580.5871 Ball valve

00.580.5334 Union joint

00.580.4658 Flat gasket

00.580.1096 Union joint 

00.580.5334 Union joint

00.471.0066 Compressed-air hose

91.110.1381 Sensor

C2.184.1071 Directional control valve

C5.090.010 Clamping bar

00.580.2462 Shear connector

00.580.5349 Threaded bolt

00.270.0162 V-ribbed belt

91.090.525 V-belt pulley

00.580.4961 Shear connector

C2.101.3003 Main motor

C2.101.3023 Brake

C2.101.3013 Encoder

C4.021.003 Intermediate guard

C4.021.026F Proled rubber lace

93.021.023P Semifinished profile

93.021.079 Clamping piece

C4.313.206F Lever cpl

C4.313.206 Lever

C4.313.211 Bearing DS

C4.313.201 Transfer gripper shaft

00.540.0995 Key

00.540.0964 Key

C4.313.217 Pin

00.550.1601 Supporting roller NUTR 3072

C4.313.213 Bearing

C4.313.212 Bearing OS

C4.313.210 Pin

C4.313.209 Roller bearing

C4.313.228 Supporting plate

00.550.1601 Supporting roller

C4.313.203 Cover plate

 

C4.313.405 Adjusting spindle

00.550.1194 Needle bushing BK1816-AS1

00.550.0007 Needle bushing HK1816-AS1

C4.313.404 Gear segment

C4.313.402 Bearing bush

00.550.1197 Outer ring

C4.313.440 Spacer sleeve

C4.313.401 Bearing bush

00.550.1197 Outer ring

00.550.1198 Needle bearing cage

00.550.1207 Needle bearing cage

00.550.1208 Needle bearing cage

00.550.1209 Needle bearing cage

00.550.1210 Needle bearing cage

00.550.1211 Needle bearing cage

00.550.1233 Needle bearing cage

00.550.1234 Needle bearing cage

C4.313.444 Spacer sleeve

93.012.041 Spring bushing

C4.313.417 Spacer

C4.313.418 Spacer

66.012.144 Thrust piece

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng