hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Ballast 91.117.1311
Ballast 91.117.1311
Ballast 91.117.1311
Ballast 91.117.1311

Ballast 91.117.1311

- Tên SP: Chấn lưu

- HDM-Nr: 91.117.1311

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C4.372.900 -001/04- 1L1

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 91.117.1311 MV.027.314

Ballast 91.117.1311

- Tên SP: Chấn lưu

- HDM-Nr: 91.117.1311

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C4.372.900 -001/04- 1L1

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Ballast 91.117.1311

91.117.1301 Luminaire

91.117.1333 Screen

91.117.1321 Lamp

M2.117.1330 Socket

91.117.1302 Luminaire

91.117.1311 Ballast

Chấn lưu 91.117.1311

Adjusting rod Cpl MV.027.314

C3.147.1251 Connecting line

C3.147.1241 Connecting line

C3.147.1261 Connecting line

C3.147.1211 Autoplate-Plus Distributor

C3.147.1231 Integral plug

C3.147.1451 Connecting line

C3.147.1221 Clamping bar

S9.451.168 Deflector

SA.072.301 Flutter cam

00.530.0440 Spring pin

00.500.0635 Straight pin

F2.072.306 Clamping holder

F2.072.308 Support bar OS

66.011.065 Compression spring

F2.072.320 Threaded bolt

F2.072.323 Support

F2.072.321 Support

F2.072.358 Support bar DS

SA.072.351 Flutter cam

00.580.1710 Thrust piece

F2.072.326 Nozzle

00.580.6439 Plug-type hose coupling

C5.072.258 / Flange

C5.072.263 /01 Spur gear

C5.072.264 / Pinion

C5.072.605 / Pull rail

C5.072.610F/06 Plate cpl

C5.072.611F/06 Plate cpl

C5.072.626 / Pull rail

C5.090.9431/02 Distributor Ausleger

C5.109.1321/01 Brake 

C5.115.2421/ Axial fan

C5.178.1846/ Sensor 

C5.178.1856/ Float switch

C5.196.0228/01 GASKET

C5.460.201 /02 Positioning foil

C5.460.201 /04 Positioning foil

C5.472.101 /01 Bearing

C5.472.102 /01 Shaft

C5.472.104 /01 Support

C5.472.106 /01 Threaded bolt

C5.472.107 /02 Sleeve

C5.472.109 /01 Support

C5.472.113 /01 Guide

C5.472.121 /02 Guide

C5.472.127 /02 Guide

C5.472.816 / Support bar DS

C5.472.817 / Support bar OS

C5.508.401 /01 Connecting link

C5.521.131 / Sprocket wheel

C5.521.140 /01 Chain guide

C5.521.141 / Chain guide DS

C5.521.361 /01 Bearing OS

C5.521.365 / Bearing OS

C5.521.367 /03 Adjusting spindle

C5.521.503 /03 Spacer OS

C5.721.009 / Bearing

C5.721.010 /01 Adjustment sleeve

C5.721.011 /01 Adjustment sleeve

C5.721.012 /01 Threaded bolt

C5.721.013 /01 Threaded bolt

C5.721.030 /02 Bearing bolt DS

C5.721.041 / Bearing

C5.721.042 / Bearing

C5.721.050 / Adjusting screw D.S.

C5.721.411 /04 Journal DS

C5.805.001S/ Sheet guide plate

C5.805.002S/ Sheet guide plate

C5.805.003S/ Sheet guide plate

C6.011.016 /01 Ring nut

C6.011.017 / Clamp ring

C6.011.018 /03 Threaded ring

C6.011.019 /01 Retainer plate

C6.011.121 /01 Cam follower

C6.011.121 /02 Cam follower

C6.011.122 /01 Needle bearing F-211133.3

C6.011.127 /02 Torsion bar spring

C6.011.129 /04 Stop

C6.014.039 /03 Gripper cam

C6.014.039 /05 Gripper cam

C6.014.039 /06 Gripper cam

C6.014.062 / Brake

C6.014.905 /03 Chain guide DS

C6.014.906 /02 Chain guide OS

C6.014.919 / Distance pin

C6.014.942 /01 Chain guide

C6.014.943 /01 Chain guide

C6.014.957 / Spacer DS

C6.014.958 / Chain guide

C6.014.959 / Chain guide

C6.014.961 /01 Chain guide

C6.014.991 / Chain guide

C6.014.993 / Chain guide

C6.014.994 / Chain guide

C6.014.999 / Chain guide

C6.015.001 / Stud bolt

C6.015.002 / Chain guide

C6.015.003 / Chain guide

C6.015.702 / Flange

C6.015.738 /01 Support

C6.015.830F/ Sheet catcher retainer

C6.015.830S/02 Sheet catcher retainer

C6.015.833 / Sheet catcher

C6.015.837 / Guide

C6.020.140 /03 Support

C6.020.142 /02 Support

C6.020.170F/01 Roller cpl

C6.020.190F/01 Guide strap cpl

C6.043.252 / Set of gaskets

C6.101.3023/02 Brake

C6.126.2021/ Sensor INDUC SWIT PROX

C6.187.2168/ Control valve

C6.187.2226/ Compressor ZRD 72

C6.204.905 / Tube

C6.215.201 /01 Roller chain

C6.302.301F/08 Reciprocating pump

C6.302.401F/04 Reciprocating pump

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng