hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
DC Axial fan F2.115.2441/01
DC Axial fan F2.115.2441/01
DC Axial fan F2.115.2441/01
DC Axial fan F2.115.2441/01
DC Axial fan F2.115.2441/01
DC Axial fan F2.115.2441/01
DC Axial fan F2.115.2441/01
DC Axial fan F2.115.2441/01
DC Axial fan F2.115.2441/01
DC Axial fan F2.115.2441/01

DC Axial fan F2.115.2441/01

- Tên SP: Quạt tản nhiệt

- HDM-Nr: F2.115.2441/01

- Nguồn cấp: 24vdc, 11.5w

- Kích thước: 119 x 38 (mm)

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102, SM74

- Vị trí sử dụng: TKS C5.006.100 -001/05 = 2XM9

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

- Tên SP: Quạt tản nhiệt

- HDM-Nr: F2.115.2441/01

- Nguồn cấp: 24vdc, 11.5w

- Kích thước: 119 x 38 (mm)

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102, SM74

- Vị trí sử dụng: TKS C5.006.100 -001/05 = 2XM9

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

C5.115.1421/   axial fan

C5.115.2421/   axial fan CD102

F2.115.2441/01 axial fan  收纸散热风扇

F2.115.2461/01 axial fan

L4.115.2511 axial fan

M2.115.2411/01 axial fan

61.184.1051/02 4/2-way valve 98.184.1051                                          

61.184.1311  4/2-way valve Sitzventil, Φ4mm                                               

61.184.1311/02  4/2-way valve Sitzventil, Φ4mm                                               

61.335.001/04  3/2 Way valve                                   

61.335.004/  3/2-way valve Kolbenschieberv.                                              

C6.302.502/01 4/2-way valve 202 750/S6                                            

C6.302.502/04 4/2-way valve                                   

C6.302.502/05 4/2-way valve                                   

G2.334.001/06 2/2 solenoid valve                                          

G2.335.491/01  5/2-way valve bistabil                                   

G2.335.493/01 5/2-way valve monostabil                                           

M2.184.1111/05 4/2 Way Solenoid Valve 

M2.184.1121/05   4/2 Way Solenoid Valve 

M2.184.1131/05  4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-6-SA                                       

MV.031.589/01  2/2-way valve                                   

S9.184.1051/02  4/2-way valve, 61.184.1051/02

91.101.2042

87.101.2042

71.278.601

C6.302.712

82.582.277

C4.313.216

91.013.009

61.010.188

C4.012.376

C4.012.377

S8.582.831

S8.582.830

71.010.706

71.010.705

71.010.102

C4.721.060/04

91.010.314

C4.002.502

C5.533.615

C8.633.818

C7.002.504

C7.002.503/01

C7.002.503

C5.721.520

C4.726.535

C4.721.749

C4.721.742

C4.721.727

C4.721.726

C4.721.723

C4.721.718

C4.721.716

C4.721.525

C4.721.524

C4.721.515

C4.721.216

C4.721.090

C4.721.043

C4.313.431

C4.204.027

C4.012.072

C4.012.058

C4.002.502

91.804.004

91.581.024

91.580.294

91.010.318

82.582.210

C4.012.088

C5.721.522

C6.451.292

C4.721.736

C4.721.735

C4.721.734

C4.721.733

C4.721.732

C4.721.731

C4.721.730

C4.721.725

C4.721.724

C4.721.508

C4.721.507

91.378.303

91.008.403

91.164.9200

71.164.9200/01

MV.034.939

MV.034.940

61.102.2331

61.396.111

61.178.1871

C3.581.129/01

C3.581.130/01

91.580.385/02

91.580.366

91.580.336

82.583.385

82.583.366

82.583.336

91.580.335

C6.334.404

C4.021.041

82.582.273

91.580.244

C3.581.123

C4.005.217

91.580.211/01

71.010.359

SA.022.667/01

81.205.044

81.205.039

71.205.011

82.582.231

C4.721.752

C4.721.737

C4.005.271

71.010.320/01

C5.721.217N

C4.721.217/01

C5.006.101 Multiple-disk brake

00.580.3354 O-seal

C5.006.105 Lamella

C5.006.106 Lamella

C5.006.104 Compression spring

C5.006.102 Support

00.520.0871 Self-locking nut

C5.006.110 Cover plate

C2.147.1371 Connecting line

F2.115.2441 Axial fan

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng