hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Axial fan C5.115.2421
Axial fan C5.115.2421
Axial fan C5.115.2421
Axial fan C5.115.2421
Axial fan C5.115.2421
Axial fan C5.115.2421
Axial fan C5.115.2421
Axial fan C5.115.2421

Axial fan C5.115.2421

- Tên SP: Quạt tản nhiệt

- Mã HDM-Nr: C5.115.2421/

- Nguồn cấp: 230V - 50Hz

- Kích thước: 119 x 38 (mm)

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 00.785.0130-001/21 = M1

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: axial fan C5.115.2421

Axial fan C5.115.2421

- Tên SP: Quạt tản nhiệt

- Mã HDM-Nr: C5.115.2421/

- Nguồn cấp: 230V - 50Hz

- Kích thước: 119 x 38 (mm)

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS 00.785.0130-001/21 = M1

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

C5.115.2421/   axial fan

F2.115.2461/01 axial fan

L4.115.2511 axial fan

M2.115.2411/01 axial fan

61.184.1051/02  valve 98.184.1051                                          

61.184.1311   valve                                            

61.184.1311/02  valve                                      

61.335.001/04  valve                                   

61.335.004/  valve                                     

C6.302.502/01 valve                                          

C6.302.502/04 valve                          

C6.302.502/05 valve                                

G2.334.001/06  valve                                 

G2.335.491/01 valve bistabil                                   

G2.335.493/01 valve monostabil                                           

M2.184.1111/05 Solenoid Valve              

M2.184.1121/05 Solenoid Valve              

M2.184.1131/05  Solenoid Valve                        

MV.031.589/01 valve                                   

S9.184.1051/02   valve, 61.184.1051/02

81.186.5187

81.186.5197

61.196.1418

61.196.1448

91.147.7444/01

91.147.7446/01

91.147.7449

61.139.1021/02

61.139.1033/03

61.139.1041/01

C6.721.087S/01

C4.721.087S

C4.721.713

C4.721.714

C4.721.717

71.178.1366

71.110.1321

C4.102.1461/01

81.186.3417

C7.170.0303

C7.170.0338

C7.170.0460

61.164.1777

C4.726.536

MV.030.617/02

71.186.3546

81.186.3347

81.186.5117

C7.170.2022

C2.107.1511/01

C2.107.1531

61.184.1071

61.184.1321

61.164.1512

61.110.1121

C6.335.001

81.186.1377

71.178.1359

71.178.1361

71.508.435

71.010.083/04

71.010.096

71.010.083/03

C4.033.509/01

C4.030.221

71.330.005

C4.313.433

C4.202.002

C4.030.221/02

C4.018.206

91.009.435

91.008.522/01

91.008.512

82.033.408

82.033.407

71.508.423F

71.030.305

61.806.304/01

91.516.243

C4.721.739

C5.721.512

C4.721.526

MV.034.854

MV.032.860

71.010.131/04

C5.072.215/01

C4.006.509/01

C4.006.508/01

91.516.241

MV.033.944

82.583.386S/01

C5.072.252/01

C5.072.251/02

82.033.023S

S9.633.612S/02

S9.451.932S/01

S8.633.611S/01

MV.023.171

C6.721.307S

C4.726.517

C4.721.082

C4.721.081

C4.714.265/01

82.583.386S/03

82.583.316S/01

61.090.9371

91.580.319/06

91.580.319/01

71.010.307

MV.022.883

71.010.195

71.009.047

61.008.311

91.030.231

91.581.031

71.010.183

C3.581.117

81.186.1387

81.633.101/01

C7.170.0331

C5.533.515S

C5.533.514S

C4.330.301S/01

C4.330.201S/01

91.330.301S

81.330.301S

MV.012.037

91.008.006/06

82.033.016/01

MV.037.507/01

MV.030.844

C6.204.801

C6.204.601

C4.721.523

82.033.116/01

82.033.016

82.005.078

82.582.293

C3.581.118

C4.725.010S/01

C5.725.010S

C4.725.010S/03

C4.312.506

91.313.601

91.580.365/01

C5.460.201/02

91.460.101

71.460.501/01

C4.313.432

C7.090.9003

C4.313.208N

91.891.146F

71.030.286/03

C6.721.114/04

91.891.145F

61.090.9424/01

82.006.401S

C8.633.802

C5.721.114 

C4.721.751

C4.721.206

C4.508.711

C4.033.516

C4.012.047

C4.012.029F/03

C4.005.506

C4.005.272

C4.005.258/01

91.205.080 

82.033.013

82.033.012/01

81.205.303

71.334.206/01

71.334.206

71.010.368/02

71.010.368

61.010.145/01

61.164.1877

87.010.204/03

C4.030.220

C6.721.116/03

C6.721.116/02

C3.581.109

91.580.278

91.580.274

71.718.009

82.582.235

S8.583.348

91.580.236/03

S9.921.909

91.580.327/06

71.508.716

71.005.261

82.582.275

91.147.3061

00.781.3979 Support

00.781.3980 Support

00.781.3981 Support

A4.090.9029 Protection grid

00.785.0193 Flat module

C5.115.2421 Axial fan

00.785.0251 Flat module

00.785.0408 Flat module

00.785.0409 Flat module

00.785.0252 Flat module

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng