hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Át khối BM100-HN 3P
Át khối BM100-HN 3P
Át khối BM100-HN 3P
Át khối BM100-HN 3P

Át khối BM100-HN 3P

- Tên SP: Cầu dao tự động

- Model: BM100-HN

- Dòng điện: 15 ~ 100A

- Số cực: 3 P

- Dòng cắt: 30 kA

- Tiêu chuẩn: IEC60957-2

- Xuất xứ: Shihlin - Đài Loan

Liên hệ

THÔNG TIN CHI TIẾT

- Tên SP: Cầu dao tự động

- Model: BM100-HN

- Dòng điện: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A

- Số cực: 3 P

- Dòng cắt: 30 kA

- Tiêu chuẩn: IEC60957-2

- Xuất xứ: Shihlin - Đài Loan

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor C2.161.1411

Sensor C4.102.1987

Sensor 91.145.1271

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591 /05

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 87.164.1477

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor PP.04595890

Sensor MV.050.654

Sensor L6.110.1132 -> MV.102.570

Sensor L6.110.1131 -> MV.102.569

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor MV.057.497

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor MV.102.559 -> F6.110.1122

Sensor F6.110.1111

Sensor MV.102.565

Sensor MV.102.567

Sensor MV.051.151

Sensor MV.102.569

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 68.110.1322

Sensor 92.110.1341

Sensor 00.783.0181

Sensor C5.196.0324

Sensor C5.196.0221

Inductive sensor C5.196.0293

Sensor M2.198.1563

Sensor C3.147.1472

Sensor C3.147.1473

Sensor C3.147.1479

Sensor 61.110.1611

Sensor C2.110.2571

Sensor 61.165.1661

Sensor 61.165.1651

Sensor 91.165.1521

Sensor G2.110.1461

Sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor G4.110.2581

Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor M2.110.1422

Sensor C3.147.1331

Sensor C3.147.1341

Sensor C3.147.1321

Connecting line C3.147.1311

Sensor C3.147.1351

Sensor C3.147.1361

Sensor C3.147.1281

Sensor C3.147.1291

Sensor 00.783.0871

Sensor 61.110.1711

Sensor 61.110.1721 gương phản quang

Sensor 00.783.0145

Sensor M5.110.1211

Sensor 00.783.0390

Sensor 61.127.1371

Sensor 61.127.1511

Sensor F2.110.7291

Sensor 61.110.1631

F2.110.1941 -M2.184.1191 - 91.110.1381

61.184.1361, 00.785.001

Sensor 61.110.1321

Sensor L2.110.1178

Sensor cable 61.110.1631

Sensor M2.110.1421

Sensor 00.783.0139

Sensor M8.126.1031

Sensor 91.145.1271

Sensor 00.250.0721

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng