hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Át khối BM100-H
Át khối BM100-H
Át khối BM100-H
Át khối BM100-H

Át khối BM100-H

- Tên SP: Cầu dao tự động

- Mã sp: BM100-H 3P

- Dòng điện: 15 ~100A

- Số cực: 3 P

- Dòng cắt: 50 kA

- Tiêu chuẩn: IEC60957-2

- Xuất xứ: Shihlin - Đài Loan

Liên hệ

Thương hiệu: Shihlin - Đài Loan
Tags: BM100-H

CẦU DAO TỰ ĐỘNG

- Tên SP: Cầu dao tự động

- Mã sp: BM100-H 3P

- Dòng điện: 15 ~100A

- Số cực: 3 P

- Dòng cắt: 50 kA

- Tiêu chuẩn: IEC60957-2

- Xuất xứ: Shihlin - Đài Loan

 

00.783.0390/ Sensor 

 00.783.0395/ Sensor 

 00.783.0433/ Sensor 

 00.783.0462/ Sensor 

 00.783.0470/ Sensor 

 00.783.0477/ Magnet

 00.783.0477/01 Magnet

 00.783.0490/ Power part Sinus

 00.783.0491/ Auxiliary contact 3RH1921-1HA22

 00.783.0503/02 Power supply unit USV 24V DC

 00.783.0504/ Accumulator Akku 24V/4,5Ah

 00.783.0504/01 Accumulator Akku 24V/4,5Ah

 00.783.0526/ Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0553/02 Control station computer MC3-C-RO-03

 00.783.0553/03 Control station computer MC3-C-RO-04

 00.783.0554/ Cable DVI-Ltg  2.6m

 00.783.0574/ Sensor 

 00.783.0576/01 Receiver board - disp DVI Empfaenger 15"

 00.783.0590/01 Cable, pre-confectioned Power-Ltg  2.6m

 00.783.0632/ Memory ASK

 00.783.0632/01 Memory board ASK formated

 00.783.0670/ Sensor 

 00.783.0677/02 Sensor 

 00.783.0724/ Main switch NZM2-125A-NA 100-125A

 00.783.0730/ Circuit-breaker NZMN3-AE400NA 400A

 00.783.0733/ Terminals +NZM3-XKCU

 00.783.0734/ Terminal cover NZM3-XKSA

 00.783.0737/ Shunt release NZM2/3-XA24

 00.783.0744/ Main contactor 3RT1026-1AQ64 230V

 00.783.0745/ Main contactor 3RT1034-1AQ66 230/277

 00.783.0746/ Auxiliary contactor 3TH 4310-OAMO 220V

 00.783.0747/ Auxiliary contactor 3TH 4355-OAMO 220V

 00.783.0748/ Auxiliary contactor 3TH 4373-OAMO 220V

 00.783.0760/03 Hard disk cpl. BR31C04

 00.783.0766/ Sensor 

 00.783.0779/03 Sensor 

   00.785.0017/06 Flat module ZSK

 00.785.0025/05 Flat module RGP3

 00.785.0036/01 Flat module AUK

 00.785.0037/ Flat module FKK3

 00.785.0065/02 Flat module LSM

 00.785.0097/05 Flat module IOPB

 00.785.0102/03 Flat module LDM

 00.785.0117/12 Flat module ICPB

 00.785.0120/07 Flat module LIOB

 00.785.0130/01 Flat module EAM

 00.785.0131/ Flat module EAM

 00.785.0156/15 Flat module ZTK V02.08.0 QM46-1/2

 00.785.0173/05 Flat module RGP4

 00.785.0181/03 Flat module RRM2

 00.785.0193/01 Flat module EAM

 00.785.0202/02 Flat module MWE o.Register

  00.785.0215/02 Flat module SAK2

 00.785.0224/11 Flat module MID V004

 00.785.0244/06 Module PDCM

 00.785.0250/05 Flat module PMDB

 00.785.0278/06 Module DSCM380

 00.785.0293/03 Flat module DVM

 00.785.0322/02 Flat module SEM3

 00.785.0358/09 Module BLT4

 00.785.0382/01 Flat module BEK vollbest CPC 1.04

 00.785.0382/02 Flat module BEK vollbest CPC 1.04

 00.785.0382/03 Flat module BEK vollbest CPC 1.04

 00.785.0383/02 Flat module VSM2

 00.785.0392/05 Flat module LTK500-2

 00.785.0392/08 Flat module LTK500-2

 00.785.0393/05 Flat module ADSM5-48

 00.785.0394/05 Flat module ADSM120

 00.785.0404/11 Module BLT5

 00.785.0404/12 Module BLT5

 00.785.0406/04 Flat module ZSK2

 00.785.0424/01 Flat module EEM2

 00.785.0467/ Flat module 96.333

 00.785.0477/ Flat module LFM

 00.785.0479/ Flat module RGP5

 00.785.0479/02 Flat module RGP5

 00.785.0480/02 Module SCDB102

 00.785.0482/03 Module SCDB74

 00.785.0484/03 Module SCIB74

 00.785.0487/03 Module SCIB52

 00.785.0494/05 Module BLT7 90KW

 00.785.0494/08 Module BLT7 90KW

 00.785.0494/09 Module BLT7 90KW

 00.785.0500/03 Flat module EAK-FK

 00.785.0503/ Flat module SUM12

 00.785.0504/03 Flat module RGP21

 00.785.0514/03 Flat module HAK2-B34

 00.785.0518/01 Flat module GRM120-2L

 00.785.0520/07 Flat module RGP6

 00.785.0531/09 EPROM module, progr. EPM12-CPT SW 032.8

 00.785.0533/09 Module KVT4

 00.785.0551/04 Flat module LTM300-4

 00.785.0554/01 Flat module TLK4

 00.785.0564/08 EPROM module, progr. EPM12-CPT SW 032.8

 00.785.0572/04 Module LTM1500

 00.785.0584/ Flat module MWE

 00.785.0596/ EPROM module, progr. EPM8 BEK 204.0

 00.785.0640/08 Flat module MSK3

 00.785.0642/11 Module BLT5 55KW

 00.785.0677/02 Flat module STK

 00.785.0702/05 Flat module RGP6 B

 00.785.0712/ Flat module EAK2

 00.785.0719/03 Module EXK400-24M

 00.785.0722/01 Flat module NVM2

 00.785.0728/04 Module NT2000-1

 00.785.0729/02 Module NT2000-2

 00.785.0731/03 Flat module SVK5

 00.785.0735/01 Flat module HGP 1B 4reihig

 00.785.0743/03 Module DSCM380-S

 00.785.0745/09 Module BLT5 37KW

 00.785.0745/10 Module BLT5 37KW

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng