hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Oil pump 00.250.0970
Oil pump 00.250.0970
Oil pump 00.250.0970
Oil pump 00.250.0970

Oil pump 00.250.0970

- Tên SP: Bơm dầu

- HDM-Nr: 00.250.0970

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng:  TKS C4.002.501B-001/05 = 1

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Annular gear pump

00.250.0970

- Tên SP: Bơm dầu

- HDM-Nr: 00.250.0970

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng:  TKS C4.002.501B-001/05 = 1

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Oil pump 00.250.0970

Annular gear pump 00.250.0970

Filter 00.250.0149

Sleeve CPL L2.072.315S

Bellows L2.072.324

Chụp chống bụi L2.072.324

Tấm chắn bụi L2.072.324

Gripper C3.011.727

Pulley F2.028.023

Pulley F2.028.551

Pulley F2.028.011

Gear M2.010.131

Bearing cage 00.550.1273

Vòng bi 00.550.1273

Bearing bushing 82.583.303

Needle bearing 00.550.1307 

Bearing 00.550.1307 

Vòng bi 00.550.1307 

Vòng bi F-208822.NAO

Bearing F-208822.NAO

00.550.1307 Needle bearing

F-208822.NAO Needle bearing

S9.030.210F Bearing bolt cpl

C8.007.513F Gear

91.007.514 Flanged bolt

00.580.0028 Safety washer

C8.007.525 Distance sleeve

C8.007.522 Compression spring

00.580.0021 Safety washer

00.520.1833 Thrust ball bearing

00.550.0247 Roller bearing cage

S9.030.205 Bearing plate DS

00.510.0007 Washer B10.5 140HV

S9.030.234 Intermediate gear

00.550.0223 Roller bearing cage

71.030.297 Washer

03.013.083 Washer

00.550.1729 Bearing

ZD.226-195-01-00 bushing

00.580.0192 bushing

ZD.2241-825-01-00 Roller

00.550.0006 Needle bushing HK1612-AS1

00.550.1216 Needle bushing

C5.016.240 Support

C5.016.243F Sprocket wheel cpl

00.530.0301 Spring pin

00.550.0380 Needle bushing

00.550.0003 Needle bushing

HK1412-AS1 Needle bushing

HK1012-AS1 Needle bushing

C5.016.247F Gear cpl

C5.016.250 Gear

00.550.0391 Needle bushing

00.550.0451 Axial bearing disc

00.550.0285 Axial bearing disc

00.550.0197 Axial bearing disc

AS 3552 Axial bearing disc

00.550.0195 Axial needle bearing cage

00.550.0454 Needle bushing

HK2512-AS1 Needle bushing

00.550.0454 Axial needle bearing cage

66.072.028 Intermediate support

00.550.0229 Gasket GR30x37x4

C5.016.201 Drive shaft DS

00.550.0228 Axial bearing disc

C5.016.204 Shaft

00.550.1216 Needle bushing

C4.372.007 Lever

00.550.0957 Bushing

00.550.1145 Needle Bearing

00.580.0786 Needle Bearing

00.580.0097 Bushing

00.580.0221 Bushing

00.580.0278 Bearing

00.580.1019 Bearing

00.600.0230 Bearings

00.580.0786 Bushing

00.550.0039 Needle Bearing

00.550.0034 Needle Bearing

27.020.072 Bearing bolt

04.011.011 Roller

00.550.0059 Needle bushing

C4.372.008 Bearing

C4.372.010 Spring support piece

C4.007.923 Support bar

00.580.0021 Safety washer

93.007.915 Inner ring

00.550.0043 Needle bearing

93.007.930 Guide plate

71.186.5172 Potentiometer

00.580.0028 Safety washer

93.007.902 Motor bracket

93.007.903 Spacer

71.186.0317 Terminal box

81.186.5141 Motor

C8.007.401 Support

00.781.5472 Serrated lock washer

61.110.1611 Sensor

S8.405.303F Bearing bushing DS

00.550.1307 Needle bearing rings

00.550.0125 Retainer ring

00.550.1273 Bearing

00.550.1274 Bearing

00.550.1275 Bearing

00.550.1276 Bearing

00.550.1277 Bearing

00.550.1278 Bearing

00.550.1279 Bearing

00.550.1280 Bearing

00.550.1281 Bearing

00.550.1282 Bearing

00.550.1283 Bearing

00.550.1284 Bearing

00.550.1285 Bearing

00.550.1286 Bearing

00.550.1287 Bearing

00.550.1288 Bearing

00.550.1289 Bearing

00.550.1290 Bearing

00.550.1291 Bearing

00.550.1292 Bearing

00.550.1293 Bearing

00.520.0291 Allen screw

00.510.0030 Spring washer

S8.011.017 Supporting disk

00.510.0175 Circlip

87.005.304F Gripper cam

00.550.1307 Bearing

87.005.304 Gripper cam

00.520.1207 Allen screw

00.520.0273 Allen screw

00.510.0290 Spring washer

81.034.004 Pressure intensifier

G5.335.009 Pressure intensifier

00.580.5101 Sound absorber

00.580.4467 Nipple

00.471.0082 Tube

00.580.4233 T-connection

61.184.1411 Sensor

61.184.1421 Sensor

61.184.1431 Sensor

61.184.1441 Proximity switch

M2.010.114 Bearing bracket

66.072.070 Cover disc

00.580.1450 bearing

M2.010.131 Gear

M2.010.130 Bearing bolt

00.600.0202 bearing

M2.010.133 Gear

M2.010.118 Plate

M2.010.119 Bearing bush

F2.028.570 Lever

00.520.1263 Bearing 626-2RS

F2.028.551 Pulley

F2.028.552 Bearing bolt

00.530.0676 Cylinder bearing

F2.028.553 Bearing bolt

F2.028.305 Pin

F2.028.571 Tension spring

F2.028.572 Pin

F2.028.020 Pillow block

F2.028.021 Eccentric

00.520.0660 Bearing 6004-2RS

F2.028.024 Hülse Sleeve

00.520.0659 Bearing 6003-2RS

F2.028.023 Pulley

F2.028.011 Pulley

F2.028.025 Support

00.520.1263 Bearing 626-2RS

00.580.5367 Toothed belt 60S5M 950

00.580.5161 Toothed belt 250 S5M 850

F2.028.561 Bearing plate

00.530.0222 Spring pin

00.580.4075 Gear

F2.028.558 Gear

00.530.0689 Cylinder bearing

F2.028.559 Support

F2.028.557 Adjusting nut

F2.028.556 Threaded rod

00.530.0676 Cylinder bearing

F2.028.550 Adjustment lever

F2.028.553 Bearing bolt

F2.028.555 Hinge bolt

F2.028.552 Bearing bolt

00.520.1263 Bearing 626-2RS

F2.028.551 Pulley

C6.011.150F Roller lever cpl

C6.011.121 Cam follower

C3.011.150 Gasket

C3.011.128F Gripper holder

66.028.044 Compression spring

C3.011.627 Gripper

C3.011.727 Gripper

C3.011.131 Spring support piece

C6.011.129 Stop

C6.011.130 Stop

87.005.008 Gripper bar

87.005.020F Roller lever cpl

C3.011.150 Gasket

C6.011.122 Needle bearing F-211133.3

C6.011.130 Stop

C6.011.115 Distance sleeve

82.005.072 Distance sleeve

C3.011.115 Distance sleeve

C6.011.116 Clamping piece

6.011.114 Lever

C6.011.126 Retainer

C6.011.125 Cover disc

C3.011.128F Gripper holder

82.005.511 Compression spring

C3.011.131 Spring support piece

L2.072.324 Bellows

L2.072.326 Velours tape

L2.072.327 Velours tape

 

00.250.0970 Annular gear pump

00.250.0705 Connecting piece

00.250.0167 Double conical ring

C4.002.510 Oil tube

00.580.0688 Clutch half

00.580.0687 Clutch collar

C4.002.501 Cover

0.580.2854 Clutch half

C4.002.535 Support plate

0.250.0149 Strainer

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng