hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Servo motor MHMJ042G1V
Servo motor MHMJ042G1V
Servo motor MHMJ042G1V
Servo motor MHMJ042G1V
Servo motor MHMJ042G1V
Servo motor MHMJ042G1V

Servo motor MHMJ042G1V

- Tên SP: AC servo motor

- Mã SP: MHMJ042G1V

- Input: 3 ᴓAC 104V 2.6A

- Rated output: 0.4kw

- Rated FREQ: 200Hz

- Rated REV: 3000 r/min

- Hãng SX: Panasonic - Janpan

Liên hệ

Thương hiệu: Panasonic - Japan
Tags: MHMJ042G1V

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

松下A5II系列伺服电机常用替代对应A5型号:

100W(小愦量)
          通用型MSMJ012G1U+MADKT1505CA1
          脉冲型MSMJ012G1U+MADKT1505E
          带刹车MSMJ012G1V+MADKT1505CA1
          脉冲型MSMJ012G1V+MADKT1505E
100W(大愦量)
          通用型MHMJ012G1U+MADKT1505CA1
          脉冲型MHMJ012G1U+MADKT1505E
          带刹车MHMJ012G1V+MADKT1505CA1
          脉冲型MHMJ012G1V+MADKT1505E
200W(小愦量)
          通用型MSMJ022G1U+MADKT1507CA1
          脉冲型MSMJ022G1U+MADKT1507E
          带刹车MSMJ022G1V+MADKT1507CA1
          脉冲型MSMD012G1V+MADKT1505E
200W(大愦量)
          通用型MHMJ022G1U+MADKT1507CA1
          脉冲型MHMJ022G1U+MADKT1507E
          带刹车MHMJ022G1V+MADKT1507CA1
          脉冲型MHMJ022G1V+MADKT1507E
400W(小愦量)
          通用型MSMJ042G1U+MBDKT2510CA1
          脉冲型MSMJ042G1U+MBDKT2510E
          带刹车MSMJ042G1V+MBDKT2510CA1
          脉冲型MSMJ042G1V+MBDKT2510E
400W(大愦量)
          通用型MHMJ042G1U+MBDKT2510CA1
          脉冲型MHMJ042G1U+MBDKT2510E
          带刹车MHMJ042G1V+MBDKT2510CA1
          脉冲型MHMJ042G1V+MBDKT2510E
750W(小愦量)
          通用型MSMJ082G1U+MCDKT3520CA1
          脉冲型MSMJ082G1U+MCDKT3520E
          带刹车MSMJ082G1V+MCDKT3520CA1
          脉冲型MSMJ082G1V+MCDKT3520E
750W(大愦量)
          通用型MHMJ082G1U+MCDKT3520CA1
          脉冲型MHMJ082G1U+MCDKT3520E
          带刹车MHMJ082G1V+MCDKT3520CA1
          脉冲型MHMJ082G1V+MCDJT3520E

Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD012P1U INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min

Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD012P1V INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD012G1U INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD012G1V INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD022G1U INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD022G1V INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD022P1S INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD022P1T INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD022P1U INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD022P1V INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042G1U INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042G1V INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042P1C INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042P1S INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042P1T INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042P1U INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042P1V INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042S1S INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082G1U INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082G1V INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082P1C INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082P1S INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082P1T INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082P1U INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082P1V INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD012G1U INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD012G1V INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD012P1C INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD012P1U INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD012P1V INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD022G1U INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD022G1V INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD022P1U INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD022P1V INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD042G1C INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD042G1U INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD042G1V INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD042P1C INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD042P1U INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD042P1V INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD082G1U INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD082G1V INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD082P1U INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD082P1V INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD5AZG1U INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD5AZG1V INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
A5Ⅱ松下伺服电机中惯量

1.0KW:松下伺服MDME102GCHM+MDDKT3530CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MDME102GCGM+MDDKT3530E
1.5KW:松下伺服MDME152GCHM+MDDKT5540CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MDME152GCGM+MDDKT5540E
2.0KW:松下伺服MDME202GCHM+MEDKT7364CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MDME202GCGM+MEDKT7364E
3.0KW:松下伺服MDME302GCHM+MFDKTA390CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MDME302GCGM+MFDKTA390E
4.0KW:松下伺服MDME402GCHM+MFDHTB3A2CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MDME402GCGM+MFDHTB3A2E
5.0KW:松下伺服MDME502GCHM+MFDHTB3A2CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MDME502GCGM+MFDHTB3A2E
A5Ⅱ松下伺服电机高惯量
1.0KW:松下伺服MHME102GCHM+MDDKT3530CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MHME102GCGM+MDDKT3530E
1.5KW:松下伺服MHME152GCHM+MDDKT5540CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MHME152GCGM+MDDKT5540E
2.0KW:松下伺服MHME202GCHM+MEDKT7364CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MHME202GCGM+MEDKT7364E
3.0KW:松下伺服MHME302GCHM+MFDKTA390CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MHME302GCGM+MFDKTA390E
4.0KW:松下伺服MHME402GCHM+MFDHTB3A2CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MHME402GCGM+MFDHTB3A2E
5.0KW:松下伺服MHME502GCHM+MFDHTB3A2CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MHME502GCGM+MFDHTB3A2E
A5Ⅱ松下伺服电机低惯量
1.0KW:松下伺服MSME102GCHM+MDDKT3530CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MSME102GCGM+MDDKT3530E
1.5KW:松下伺服MSME152GCHM+MDDKT5540CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MSME152GCGM+MDDKT5540E
2.0KW:松下伺服MSME202GCHM+MEDKT7364CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MSME202GCGM+MEDKT7364E
3.0KW:松下伺服MSME302GCHM+MFDKTA390CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MSME302GCGM+MFDKTA390E
4.0KW:松下伺服MSME402GCHM+MFDHTB3A2CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MSME402GCGM+MFDHTB3A2E
5.0KW:松下伺服MSME502GCHM+MFDHTB3A2CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MSME502GCGM+MFDHTB3A2E

 • 松下伺服驱动器MADDT1207
 • MADDT1205003松下伺服驱动器
 • MBDHT2510松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动MBDDT2210003
 • MBDHT2510松下伺服驱动器
 • 松下MBDHT2510E松下伺服驱动器
 • 松下MCDDT3520松下伺服驱动器
 • 松下MCDHT3520E伺服驱动器
 • 松下MCDDT3520003松下伺服驱动器
 • 松下MDDDT3530003松下伺服驱动器
 • 松下MDDDT3530松下伺服驱动器
 • 松下驱动MDDHT5540松下伺服驱动器
 • 松下MADHT1507松下伺服驱动器
 • 松下MADDT1207003伺服驱动器
 • 松下伺服MADHT1507E驱动器
 • 松下MADHT1505E松下伺服驱动器
 • 松下驱动器MDDHT5540E松下伺服驱动器
 • 松下MDDDT5540003松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MDDA103A1A
 • 松下伺服驱动器MEDHT7364E伺服器
 • 松下伺服驱动器MEDDT7364003伺服器
 • 松下MDDA083A1A松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MFDDTA390003
 • 松下MBDKT2510CA1松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MBDKT2510E伺服器
 • 松下伺服驱动器MADKT1507CA1
 • 松下MADKT1505CA1松下伺服驱动器
 • MADKT1507E松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MADKT1505E伺服器
 • 松下MBDDT2210053松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MBDDT2210052
 • 松下驱动器MADHT1505伺服器
 • 松下伺服驱动器MADDT1205伺服器
 • 松下伺服驱动器MDDA153A1A
 • 松下伺服驱动器MCDDT3520052
 • MEDHT7364松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MFDHTA390
 • 松下伺服驱动器MEDKT7364CA1
 • MEDKT7364E松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MDDKT5540CA1
 • MDDKT3530CA1松下伺服驱动器
 • MDDKT5540E松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MDDKT3530E
 • MCDKT3520CA1松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MCDKT3520E
 • 松下|MSDA253A1A伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MSDA153A1A
 • 松下伺服驱动器MSDA103A1A
 • MFDHTA390E松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MSDA013A1A
 • 松下驱动器MSDA023A1A伺服器
 • 松下伺服驱动器MSDA083A1A
 • 松下伺服MSDA043A1A驱动器
 • 松下伺服电机MDME302GCH
 • MDME302GCG松下电机
 • MDME202GCH【Panasonic】AC交流伺服马达
 • 松下伺服电机MDME202GCG
 • 松下电机MDME152GCH伺服马达
 • MDME152GCG松下伺服电机
 • [松下]MDME102GCH伺服电机
 • 松下伺服电机MDME102GCG
 • 松下MSDA303A1A伺服驱动器
 • MDME402GCG+MFDHTB3A2
 • 松下伺服电机MDME402GCH+MFDHTB3A2E
 • 松下A5Ⅱ伺服驱动器MFDKTB3A2CA1
 • MDME302GCGM+MFDKTA390CA1
 • 松下驱动器MFDKTB3A2E|伺服器
 • 松下MFDKTA390E|松下伺服驱动器
 • 松下MDME502GCG伺服电机
 • 5KW松下伺服马达MDME502GCH
 • MSMA082A1E松下伺服电机
 • 松下电机MSMA152P1G|伺服马达
 • 松下MSMA202P1G|伺服电机
 • 松下MCDHT3520松下伺服驱动器
 • 松下MDDHT3530E松下伺服驱动器
 • 松下MDDHT3530伺服驱动器
 • 松下MDDDT5540松下伺服驱动器

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng