hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
AC servo motor MHMJ042G1V
AC servo motor MHMJ042G1V
AC servo motor MHMJ042G1V
AC servo motor MHMJ042G1V
AC servo motor MHMJ042G1V
AC servo motor MHMJ042G1V

AC servo motor MHMJ042G1V

- Tên SP: AC servo motor

- Mã SP: MHMJ042G1V

- Input: 3 ᴓAC 104V 2.6A

- Rated output: 0.4kw

- Rated FREQ: 200Hz

- Rated REV: 3000 r/min

- Hãng SX: Panasonic - Janpan

Liên hệ

Thương hiệu: Panasonic - Japan
Tags: MHMJ042G1V

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

松下A5II系列伺服电机常用替代对应A5型号:

100W(小愦量)
          通用型MSMJ012G1U+MADKT1505CA1
          脉冲型MSMJ012G1U+MADKT1505E
          带刹车MSMJ012G1V+MADKT1505CA1
          脉冲型MSMJ012G1V+MADKT1505E
100W(大愦量)
          通用型MHMJ012G1U+MADKT1505CA1
          脉冲型MHMJ012G1U+MADKT1505E
          带刹车MHMJ012G1V+MADKT1505CA1
          脉冲型MHMJ012G1V+MADKT1505E
200W(小愦量)
          通用型MSMJ022G1U+MADKT1507CA1
          脉冲型MSMJ022G1U+MADKT1507E
          带刹车MSMJ022G1V+MADKT1507CA1
          脉冲型MSMD012G1V+MADKT1505E
200W(大愦量)
          通用型MHMJ022G1U+MADKT1507CA1
          脉冲型MHMJ022G1U+MADKT1507E
          带刹车MHMJ022G1V+MADKT1507CA1
          脉冲型MHMJ022G1V+MADKT1507E
400W(小愦量)
          通用型MSMJ042G1U+MBDKT2510CA1
          脉冲型MSMJ042G1U+MBDKT2510E
          带刹车MSMJ042G1V+MBDKT2510CA1
          脉冲型MSMJ042G1V+MBDKT2510E
400W(大愦量)
          通用型MHMJ042G1U+MBDKT2510CA1
          脉冲型MHMJ042G1U+MBDKT2510E
          带刹车MHMJ042G1V+MBDKT2510CA1
          脉冲型MHMJ042G1V+MBDKT2510E
750W(小愦量)
          通用型MSMJ082G1U+MCDKT3520CA1
          脉冲型MSMJ082G1U+MCDKT3520E
          带刹车MSMJ082G1V+MCDKT3520CA1
          脉冲型MSMJ082G1V+MCDKT3520E
750W(大愦量)
          通用型MHMJ082G1U+MCDKT3520CA1
          脉冲型MHMJ082G1U+MCDKT3520E
          带刹车MHMJ082G1V+MCDKT3520CA1
          脉冲型MHMJ082G1V+MCDJT3520E

Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD012P1U INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min

Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD012P1V INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD012G1U INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD012G1V INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD022G1U INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD022G1V INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD022P1S INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD022P1T INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD022P1U INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD022P1V INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042G1U INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042G1V INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042P1C INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042P1S INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042P1T INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042P1U INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042P1V INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD042S1S INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082G1U INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082G1V INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082P1C INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082P1S INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082P1T INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082P1U INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MHMD082P1V INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD012G1U INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD012G1V INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD012P1C INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD012P1U INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD012P1V INPUT 3AC 73V 1.1A/RATED OUTPUT 0.1KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD022G1U INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD022G1V INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD022P1U INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD022P1V INPUT 3AC 91V 1.6A/RATED OUTPUT 0.2KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD042G1C INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD042G1U INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD042G1V INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD042P1C INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD042P1U INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD042P1V INPUT 3AC 106V 2.6A/RATED OUTPUT 0.4KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD082G1U INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD082G1V INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD082P1U INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD082P1V INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD5AZG1U INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
Panasonic AC SERVO MOTOR Model No. MSMD5AZG1V INPUT 3AC 120V 4.0A/RATED OUTPUT 0.75KW/RATED FREQ.200HZ/RATED REV.3000r/min
A5Ⅱ松下伺服电机中惯量

1.0KW:松下伺服MDME102GCHM+MDDKT3530CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MDME102GCGM+MDDKT3530E
1.5KW:松下伺服MDME152GCHM+MDDKT5540CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MDME152GCGM+MDDKT5540E
2.0KW:松下伺服MDME202GCHM+MEDKT7364CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MDME202GCGM+MEDKT7364E
3.0KW:松下伺服MDME302GCHM+MFDKTA390CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MDME302GCGM+MFDKTA390E
4.0KW:松下伺服MDME402GCHM+MFDHTB3A2CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MDME402GCGM+MFDHTB3A2E
5.0KW:松下伺服MDME502GCHM+MFDHTB3A2CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MDME502GCGM+MFDHTB3A2E
A5Ⅱ松下伺服电机高惯量
1.0KW:松下伺服MHME102GCHM+MDDKT3530CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MHME102GCGM+MDDKT3530E
1.5KW:松下伺服MHME152GCHM+MDDKT5540CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MHME152GCGM+MDDKT5540E
2.0KW:松下伺服MHME202GCHM+MEDKT7364CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MHME202GCGM+MEDKT7364E
3.0KW:松下伺服MHME302GCHM+MFDKTA390CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MHME302GCGM+MFDKTA390E
4.0KW:松下伺服MHME402GCHM+MFDHTB3A2CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MHME402GCGM+MFDHTB3A2E
5.0KW:松下伺服MHME502GCHM+MFDHTB3A2CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MHME502GCGM+MFDHTB3A2E
A5Ⅱ松下伺服电机低惯量
1.0KW:松下伺服MSME102GCHM+MDDKT3530CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MSME102GCGM+MDDKT3530E
1.5KW:松下伺服MSME152GCHM+MDDKT5540CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MSME152GCGM+MDDKT5540E
2.0KW:松下伺服MSME202GCHM+MEDKT7364CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MSME202GCGM+MEDKT7364E
3.0KW:松下伺服MSME302GCHM+MFDKTA390CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MSME302GCGM+MFDKTA390E
4.0KW:松下伺服MSME402GCHM+MFDHTB3A2CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MSME402GCGM+MFDHTB3A2E
5.0KW:松下伺服MSME502GCHM+MFDHTB3A2CA1通用型(带刹车)脉冲型松下MSME502GCGM+MFDHTB3A2E

 • 松下伺服驱动器MADDT1207
 • MADDT1205003松下伺服驱动器
 • MBDHT2510松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动MBDDT2210003
 • MBDHT2510松下伺服驱动器
 • 松下MBDHT2510E松下伺服驱动器
 • 松下MCDDT3520松下伺服驱动器
 • 松下MCDHT3520E伺服驱动器
 • 松下MCDDT3520003松下伺服驱动器
 • 松下MDDDT3530003松下伺服驱动器
 • 松下MDDDT3530松下伺服驱动器
 • 松下驱动MDDHT5540松下伺服驱动器
 • 松下MADHT1507松下伺服驱动器
 • 松下MADDT1207003伺服驱动器
 • 松下伺服MADHT1507E驱动器
 • 松下MADHT1505E松下伺服驱动器
 • 松下驱动器MDDHT5540E松下伺服驱动器
 • 松下MDDDT5540003松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MDDA103A1A
 • 松下伺服驱动器MEDHT7364E伺服器
 • 松下伺服驱动器MEDDT7364003伺服器
 • 松下MDDA083A1A松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MFDDTA390003
 • 松下MBDKT2510CA1松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MBDKT2510E伺服器
 • 松下伺服驱动器MADKT1507CA1
 • 松下MADKT1505CA1松下伺服驱动器
 • MADKT1507E松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MADKT1505E伺服器
 • 松下MBDDT2210053松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MBDDT2210052
 • 松下驱动器MADHT1505伺服器
 • 松下伺服驱动器MADDT1205伺服器
 • 松下伺服驱动器MDDA153A1A
 • 松下伺服驱动器MCDDT3520052
 • MEDHT7364松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MFDHTA390
 • 松下伺服驱动器MEDKT7364CA1
 • MEDKT7364E松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MDDKT5540CA1
 • MDDKT3530CA1松下伺服驱动器
 • MDDKT5540E松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MDDKT3530E
 • MCDKT3520CA1松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MCDKT3520E
 • 松下|MSDA253A1A伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MSDA153A1A
 • 松下伺服驱动器MSDA103A1A
 • MFDHTA390E松下伺服驱动器
 • 松下伺服驱动器MSDA013A1A
 • 松下驱动器MSDA023A1A伺服器
 • 松下伺服驱动器MSDA083A1A
 • 松下伺服MSDA043A1A驱动器
 • 松下伺服电机MDME302GCH
 • MDME302GCG松下电机
 • MDME202GCH【Panasonic】AC交流伺服马达
 • 松下伺服电机MDME202GCG
 • 松下电机MDME152GCH伺服马达
 • MDME152GCG松下伺服电机
 • [松下]MDME102GCH伺服电机
 • 松下伺服电机MDME102GCG
 • 松下MSDA303A1A伺服驱动器
 • MDME402GCG+MFDHTB3A2
 • 松下伺服电机MDME402GCH+MFDHTB3A2E
 • 松下A5Ⅱ伺服驱动器MFDKTB3A2CA1
 • MDME302GCGM+MFDKTA390CA1
 • 松下驱动器MFDKTB3A2E|伺服器
 • 松下MFDKTA390E|松下伺服驱动器
 • 松下MDME502GCG伺服电机
 • 5KW松下伺服马达MDME502GCH
 • MSMA082A1E松下伺服电机
 • 松下电机MSMA152P1G|伺服马达
 • 松下MSMA202P1G|伺服电机
 • 松下MCDHT3520松下伺服驱动器
 • 松下MDDHT3530E松下伺服驱动器
 • 松下MDDHT3530伺服驱动器
 • 松下MDDDT5540松下伺服驱动器

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng